Testosteron Verhogen Met Vitamine D?

Kunnen we het testosteron verhogen met Vitamine D?

vitamine dGaat het testosteron verhogen met vitamine D? Dat antwoord kan met ja en met nauwelijks beantwoord worden. Echter zijn er veel onderzoeken die mekaar ook heel vaak gaan tegenspreken over al dan niet testosteron verhogen met vitamine D!

In landen zoals Nederland en België hebben heel veel mannen en vrouwen te maken met een vitamine D tekort. Meestal zonder dat ze het zelf beseffen. We krijgen hier echter te weinig zon om de huid voldoende te laten aanmaken. We blijven ook te veel binnen als het dan eens warm is in de zomer. Bijna 95% van de mannen hebben in de winter een vitamine D tekort, of een lage waarde. In de zomer is dat iets beter, maar toch hebben nog steeds 74% van de mannen een  tekort of een lage waarde. Om dit probleem op te lossen kan men gelukkig een supplement met vitamine D nemen.

Door het vitamine D te verhogen hebben bijna alle mannen een hoger testosteron als resultaat. Dat doet geen twijfel bestaan over de vraag of we het testosteron verhogen met vitamine D.

Toch zal het testosteron niet de waarden gaan bereiken die je zult bereiken door het gebruik van anabole steroïden. Wanneer de waarde ongeveer het dubbele bedraagt van de maximum referentiewaarde zal het testosteron met vit D niet meer verder stijgen.

zonneschijn vitamine dVitamine D heeft niet alleen voordelen voor het testosteron. Ook voor de gezondheid van de prostaat speelt vit D een belangrijke rol. Zo zou vitamine D tegen prostaatkanker kunnen helpen.

Lees ook :  Hormoontherapie voor Mannen Voordelen en Nadelen

Vitamine D en depressie worden ook vaak met mekaar in verband gebracht.

Mensen met overgewicht hebben meestal ook een vitamine D tekort of een zeer lage waarde in hun bloed. Die mensen hebben ook een laag testosteron. Echter is daar nog steeds onduidelijkheid over. Zo zijn er verschillende mogelijkheden.

  • Mensen met overgewicht kunnen misschien moeilijker vit D opnemen
  • Vit D tekort kan zorgen voor het overgewicht
  • Het lage testosteron kan zorgen voor een minder goede opname van vit D en overgewicht doen ontstaan
  • Het overgewicht kan testosteron doen dalen en zo de opname doen dalen
  • Testosteron kan dalen door een tekort aan vitamine D en zo helpen overgewicht doen ontstaan
  • Vit D tekort zorgt voor het lage testosteron en helpt op die manier met de gewichtstoename

Om al die verschillende apotheosen te gaan onderzoeken zijn een groot aantal onderzoeken naar het verband tussen testosteron en vitamine D gedaan. Een klein aantal daarvan kunt u in dit artikel bekijken.

Een eerste onderzoek

Een vit D tekort gaat hand en hand met een testosteron tekort. Dit werd aangetoond in een studie onder 824 gezonde mannen van middelbare leeftijd. De informatie komt van het World Trade Center Chest program.

Bloed monsters van de mannen werden geanalyseerd en men keek naar verschillende bloedwaarden. Het testosteron bij mannen met hogere vit D waarden was aanzienlijk hoger dan bij mannen met een lage vitamine D waarde. Een andere ontdekking was dat mannen met een tekort een hogere BMI index hadden. Het vetpercentage was hoger bij mannen met een tekort.

Een tweede onderzoek

In een ander onderzoek bij muizen waar de vitamine D receptor werd uitgeschakeld, kwam men tot de ontdekking dat het testosteron bij de muizen een stuk lager was dan bij de muizen waar de Vit D receptor normaal zijn werk kon doen.

Dat bewijst nog niet dat we het testosteron verhogen met vitamine D. Dat toont echter wel aan dat mannen met een tekort een lager testosteron hebben.

Lees ook :  Welke Supplementen Die Oestrogeen Blokkeren zijn er?

Een derde onderzoek

vitamine d supplementEen volgende onderzoek gedaan door wetenschappers in Duitsland werd gedaan met een vitamine D supplement bij mensen met overgewicht. En dit over een periode van 12 maanden. Ze kwamen tot de conclusie dat een dagelijkse dosis van 3.333 IU vit D, geen effect had op gewichtsverlies. Echter zagen ze kleine maar toch belangrijke dalingen in de triglyceride gehaltes en het cytokine TNF-Alfa gehalte in mannen die vit D supplementen toegediend kregen. Ook zag men een kleine daling (8%) in het slechte cholesterol bij mannen (LDL). Ook werd daarbij een duidelijke verhoging van het testosteron vastgesteld.

Een vierde onderzoek

Een vierde onderzoek of we het testosteron verhogen met vitamine D ging door met 1362 mannen. De resultaten waren dat een positieve relatie bestond tussen vit D en vrije testosteron. Echter werd bij een testosteron van 80 nmol/L geen verdere stijging meer aangetroffen. Dit wilt dus zeggen dat we het testosteron verhogen met vitamine D. Tot we een maximale hoeveelheid bereiken van 80 nmol/L. Deze waarde is echter 200% hoger dan de maximale referentiewaarde voor mannen tussen de 20 en 35. Dit onderzoek stelde dus vast dat we het testosteron kunnen verdubbelen met vitamine D.

Een vijfde onderzoek

Een vijfde onderzoek die reeds werd uitgevoerd in 1939 kwam tot een zeer belangrijke ontdekking. Dit waren ook één van de eerste onderzoeken die het verband tussen vitamine D en testosteron kon aanleggen. Daarin werd ontdekt dat het testosteron met 200% werd verhoogd toen de balzak werd blootgesteld aan zonlicht.

Over de kwaliteit van het sperma en de mobiliteit daarvan waren echter geen resultaten beschikbaar.

Een zesde onderzoek

Een volgend onderzoek toonde aan dat wanneer oudere mannen en vrouwen een supplement met vitamine D en calcium nemen ze een hoger testosteron hadden dan de groep die geen supplement nam. Bij mannen was een verhoging van 78% tot 84% in het testosteron. Bij vrouwen was een verhoging van 66% tot 85% zichtbaar.

Lees ook :  Waar Zit Vitamine D in? Voeding met vitamine D!

Kunnen we nu het testosteron verhogen met vitamine D?

zonEr is geen enkel onderzoek die aantoont dat we niks van het testosteron verhogen met vitamine D. In bijna alle onderzoeken werd een verhoging van testosteron aangetoond door het gebruik van vit D. Toch worden we gelimiteerd op 80 nmol/L. Hoger dan deze waarde is nog niet vastgesteld in de onderzoeken naar het testosteron verhogen met vitamine D.

Toch is die 80 nmol/L al meer dan 200% de maximum referentie waarde voor 20 tot 35 jarigen. De referentie waarden zijn van 9 nmol/L tot en met 37 nmol/L. Dat betekent dat je met een testosteronspiegel van 9 nmol/L nog steeds als normale waarde zal worden beschouwd. Door het nemen van een supplement kan je het testosteron dan bijna vertienvoudigen.

Verder is ook aangetoond dat we het testosteron verhogen met vitamine D bij mannen met overgewicht. En bij mannen met een vitamine D tekort.

We kunnen dus vaststellen dat het testosteron in het algemeen gaat verhogen. Tenzij mannen al een veel hogere waarde aan testosteron hebben dan normaal geacht wordt. Echter zijn het slechts 1% van de mannen die de maximum waarden aan testosteron gaan halen.

Het kan daar dan mee helpen om het maximum te halen. Tijdens de winter heeft praktisch niemand van de bevolking voldoende vit D. Ook tijdens de zomer heeft nog meer dan de helft te weinig vit D. Dit komt doordat steeds minder mensen voor langere tijd buiten gaan tijdens de middagzon omdat mensen aan het werken zijn of verkoeling zoeken. Een supplement kan vaak helpen. Dit kunnen we hier online bestellen.

Bronnen:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20050857

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21154195

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18351428

http://europepmc.org/abstract/med/9734509

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2885316/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21427118

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7625775

Deel dit bericht

Scroll naar boven