Voordelen van Meditatie vanuit wetenschappelijk oogpunt

Inhoud

Voordelen van Meditatie vanuit een wetenschappelijk oogpunt

Wat zijn nu de voordelen van meditatie? In dit artikel geven we alle voordelen van meditatie die wetenschappelijk onderzocht en getest zijn. De meeste mensen associëren meditatie met Aziatische culturen en monniken. Echter is mediteren voor iedereen toegankelijk en ervaar je heel veel voordelen van meditatie!

Voordelen van meditatie : Hersenen en Humeur

Mediteren is net als multivitamine voor de hersenen. Goed om elke dag te nemen.

Mindfulness mediteren verlaagt depressie

In een studie die werd uitgevoerd bij 5 middelbare scholen in België, met een totaal van 400 leerlingen tussen 13 en 20 jaar oud, waarbij men aan meditatie ging doen. Kwam men tot de conclusie dat symptomen en verschijnselen van depressie afnemen, net als angst en stress, tot zelfs 6 maanden na het onderzoek.

Een andere studie uit Califnornië die gedaan werd met patiënten die reeds een depressie achter de rug hadden wees aan dat mediteren het overmatig denken verminderd en negatieve overtuigingen.

Nog een ander onderzoek kwam tot de conclusie dat mediteren net zo effectief kan zijn om depressie te behandelen als een antidepressiva.

Meditatie helpt depressie behandelen bij toekomstige moeders

Zwangere vrouwen die een hoog risico lopen op het krijgen van een depressie werden 10 weken een meditatie en yoga training opgelegd. Er waren enorme dalingen in de depressieve symptomen. Volgens de universiteit van Michigan. Ook werd duidelijk dat de toekomstige moeders meer verbonden waren met hun baby in de baarmoeder.

Mediteren helpt om het humeur te regelen en angststoornissen verminderen

Dit is een conclusie die men heeft getrokken uit 20 verschillende onderzoeken van PubMed. De onderzoeken gingen over meditatie, bidden, yoga en algemene relaxatie.

Een andere studie kwam tot de ontdekking dat mediteren even sterk kan helpen om angst te behandelen als een medicijn tegen angst.

Mediteren was net zo effectief om angst en depressie te behandelen als de medicijnen die daarvoor voorhanden zijn.

Meditatie verlaagt stress en angst in het algemeen

Een studie van de universiteit van Wisconsin ontdekte dat het uitvoeren van Vipassana meditatie de grijze massadichtheid verkleint in delen van de hersenen die geassocieerd worden met angst en stress. Deelnemers waren meer in staat om over te gaan van moment tot moment wanneer die werden gestimuleerd en blootgesteld aan bepaalde problemen en waren minder geneigd om vast te raken aan 1 bepaald probleem.

Mediteren helpt om paniekaanvallen tegen te gaan

Een onderzoek gepubliceerd in “American Journal of Psychiatry” heeft 22 personen met een angststoornis en of regelmatige paniekaanvallen 3 maanden lang meditatie en relaxatie training gegeven. Het resultaat van het onderzoek was dat bij 20 van de 22 deelnemers de effecten van paniek en angst drastisch werden verlaagd. De verandering bleef ook aanhouden enkele maanden na het onderzoek.

Lees ook :  Hoe Kunnen We Transcendente Meditatie Toepassen?

Meditatie verhoogt de concentratie grijze massa in de hersenen

Een groep neurologen van Harvard deed een experiment waar 16 mensen 8 weken lang mindfulness dienden te volgen. Door het volgen van meditatie en integratie van mindfulness in hun alledaagse activiteiten.

De resultaten toonden aan dat de concentratie aan grijze massa toenam in de zone van de hersenen die instaat voor het leren en het geheugen, ook om emoties te regelen en perspectief te zien.

Meditatie kan de nood aan slaap verminderen

Mediteren vertoont ten minste een verbetering van de prestaties op korte termijn zelfs voor beginners, Wanneer meerdere uren worden gemediteerd wordt een verlaging van de totale nood aan slaap opgemerkt, wanneer die worden vergelijkt met andere mensen die niet mediteren. Of meditatie een deel van de slaap kan vervangen wordt momenteel verder onderzocht.

Lange termijn meditatie verhoogt de mogelijkheid om gamma golven in de hersenen aan te maken.

Een studie die gedaan werd bij Tibetaanse monniken, uitgevoerd door Richard Davidson van de universiteit van Wisconsin toonde aan dat beginnende meditators een lichte verhoging van de gamma activiteit hadden, maar de meeste monniken toonden enorm hoge toenames van die activiteit, tot een niveau dat nog niet was gehaald voordien met andere technieken.

Meditatie helpt alcoholmisbruik en ander misbruik verminderen

Drie studies met Vipassana meditatie bij gevangenen heeft gesuggereerd dat het kan helpen om alcohol en middelen misbruik te verminderen.

Voordelen van meditatie : Geest en Prestatie

Meditatie verhoogt de concentratie, aandacht en de mogelijkheid om te werken onder stress

Een studie geleid door Katherine MacLean van de universiteit van Californië heeft aangetoond dat tijdens en na een meditatie, de deelnemers meer bekwaam waren om de concentratie te behouden. Vooral wanneer het ging om herhaaldelijke en saaie opdrachten.

Een andere studie toonde dat met slechts 20 minuten per dag, studenten hun resultaten konden verbeteren op cognitieve testen. Ze scoorden ook beter wanneer het ging om informatie verwerken.

Er is bewijs dat meditatie zorgt voor een dikkere prefrontale cortex. Ook zou meditatie helpen om het geheugen te stimuleren wanneer men ouder wordt.

Meditatie verhoogt de mogelijkheid om beslissingen te nemen en om informatie te verwerken

Mensen die een lange tijd mediteren hebben grotere hoeveelheden gyrificatie (vouwen van de cortex, dat zorgt ervoor dat de hersenen de informatie sneller kunnen verwerken) dan mensen die niet mediteren. Wetenschappers vermoeden dat gyrificatie verantwoordelijk is om de hersenen beter te maken om informatie te verwerken, beslissingen te nemen, herinneringen te maken, concentratie verbeteren.

Meditatie geeft je mentale kracht en emotionele intelligentie

Dr Ron Alexander verklaart in zijn boek Wijze Geest, Open Geest dat het proces van de geest controleren door meditatie ervoor zorgt dat de mentale kracht toeneemt en dat de emotionele intelligentie hoger wordt.

Meditatie maakt je sterker tegen pijn

Een groep onderzoekers aan de universiteit van Montreal liet 13 zen meesters en 13 gewone mensen deelnemen aan bepaalde testen met extreem warme temperaturen. Daarbij bekeken ze de hersenactiviteit in een fMRI scanner. Wat ze ontdekten was dat de Zen meditators minder pijn hadden. Althans, ze rapporteerden minder pijn. In de hersenen was evenveel pijn te zien als bij de anderen, maar in hun geest was minder pijn.

Meditatie verlaagt de pijn beter dan morfine

15 Gezonde deelnemers die nieuw waren bij het mediteren gingen 4 keer 20 minuten les volgen om te leren mediteren, daarbij dienden ze te concentreren op de ademhaling. Zowel voor als na de meditatie training werd hun hersenactiviteit gemeten door een MRI scan, terwijl pijn werd toegediend door warmte.

Dit is de eerste studie die kan aantonen dat slechts ruim een uur mediteren de ervaring van pijn en pijn gerelateerde hersenactiviteit kan worden verminderd. Een groot effect werd gevonden (40%) in een verminderde pijn intensiteit. En 57% vermindering van pijnlijke ongemakken. Meditatie veroorzaakte een hogere vermindering in pijn dan morfine en andere zware pijnstillers, die de pijn met ongeveer 25% verlagen.

Meditatie helpt om ADHD te controleren

Een studie met 50 volwassen ADHD patiënten vertoonde een verminderde hyperactiviteit en verminderde impulsiviteit samengaand met een verhoogd besef en bewustzijn.

Meditatie verhoogt de mogelijkheid om geconcentreerd te blijven bij afleidingen

Deelnemers die meer ervaring hebben met mediteren toonden een verhoogde verbinding binnen de hersennetwerken die instaan voor de concentratie. Deze neutrale relaties kunnen belangrijk zijn in het ontwikkelen van cognitieve technieken zoals concentratie behouden en niet ingaan op afleiding.

De voordelen van het mediteren waren geobserveerd in een normale staat van het bewustzijn gedurende de dag.

Meditatie verbetert het leren, geheugen en bewustzijn

Lange tijd mediteren verhoogt de grijze massa dichtheid in de hersenen die gepaard gaan met leren, geheugen, bewustzijn, medelijden en zelfonderzoek.

Lees ook :  Hoe lang moet je mediteren en hoe vaak?

Mindfulness meditatie verbetert het korte termijn geheugen

Mindfulness meditatie heeft een aantal mentale mogelijkheden verbeterd, zoals bijvoorbeeld het korte termijn geheugen.

Meditatie verbetert je stemming en je psychologische gezondheid

Wanneer deelnemers met problemen als stress en een negatieve stemming beginnen met mediteren, worden verbeteringen aangetroffen in hun psychologisch welzijn.

Meditatie voorkomt dat je teveel dingen tegelijk wilt gaan doen

Een onderzoek die werd uitgevoerd door de universiteit van Washington en de universiteit van Arziona toonde aan dat wanneer het personeel 8 weken mindfulness meditatie training kreeg en relaxatie technieken, en een stressvolle test kregen waar ze veel zaken tegelijk dienden te doen voor en na de training. De groep die meditatie gedaan had, hadden minder stress en vertoonden over een beter geheugen te beschikken voor de taken. Ze gingen ook minder vaak iets anders gaan doen en bleven langer geconcentreerd op 1 taak.

Meditatie helpt ons gelimiteerde hersenbronnen toewijzen

Wanneer de hersenen twee bepaalde doelen krijgen om in de gaten te houden. En die 2 bepaalde doelen komen net na elkaar. Met ongeveer een halve seconde van elkaar. Dan wordt de tweede meestal niet opgemerkt.

In een experiment aan de universiteit van Californië werden een aantal letters getoond op een computer scherm in een snelle presentatie. In elke sessie waren één of twee nummers of een wit scherm te zien in het midden. Deelnemers werden achteraf gevraagd om de nummers te typen die ze gezien hadden, meteen na het verschijnen. Ook werden ze gevraagd te noteren wanneer ze een wit scherm gezien hadden.

De deelnemers die 3 maanden lang intense Vipassana Meditatie gedaan hadden, scoorden beter om hun concentratie te verdelen en meer mogelijkheden in de hersenen om een beter beeld en betere perceptie te schetsen.

Meditatie verbetert visueel ruimtelijk geheugen

Onderzoek heeft aangetoond dat zelfs na slechts 4 sessies meditatie training, deelnemers een verbeterd functioneren van het visueel ruimtelijk geheugen hadden.

Meditatie bereidt je voor om te gaan met stress

Een studie die werd gedaan met 32 volwassenen die nooit meditatie hadden gedaan, toonde aan dat wanneer meditatie wordt gedaan voor een stressvol moment, de gevolgen van stress kleiner werden.

Meditatie zorgt voor meer creativiteit

Een onderzoek aan de universiteit van Leiden demonstreerde dat het gebruik van meditatie positieve effecten heeft op de creativiteit bij de deelnemers. ze scoorden beter in opdrachten waar ze creatief met nieuwe ideeën moesten opdagen.

Voordelen van meditatie : Lichaam en Gezondheid

De voordelen van meditatie voor het lichaam en de gezondheid

Wanneer je niet houdt van medicatie probeer meditatie. Een gram preventie is evenveel waard als een kilo genezing

Meditatie verlaagt het risico op hartziekten en beroertes

Meer mensen op deze wereld sterven van hartziekten dan van gelijk welke andere ziekte dan ook.

Een studie die werd uitgevoerd in 2012 onder een groep van 200 mensen die een hoog risico vormden voor het krijgen van een hartziekte, werd gedaan met transcendentale meditatie. Gedurende 5 jaar gingen onderzoeken de deelnemers volgen en ontdekten ze dat de mensen die meditatie volgden een verlaging van maar liefst 48% hadden in hun algemeen risico op het krijgen van een hartziekte.

Ze stelden dat meditatie het risico drastisch verlaagde op het sterven van een hartaanval, een beroerte bij mensen met hartziekten. Deze veranderingen gingen ook gepaard met een lagere bloeddruk en minder psychosociale stress factoren.

Meditatie heeft een invloed op de genen die stress en weerbaarheid controleren

Een studie aan de Harvard Medical School demonstreerde dat, na het volgen van yoga met meditatie, de deelnemers meer energie hadden, een hogere immuniteit hadden en beter bestand waren tegen stress.

Meditatie verlaagt de bloeddruk

Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat het volgen van Zen Meditatie stress gaat verlagen en hoge bloeddruk aanpakt.

Een ander experiment, haalde gelijkaardige resultaten. Waarbij 70% van de deelnemers een verlaging van de bloeddruk als gevolg hadden na 3 maanden mediteren. Ook hadden ze minder medicatie nodig om de bloeddruk onder controle te houden. Dit komt doordat relaxatie ervoor zorgt dat er stikstofoxide wordt gevormd en dat opent de bloedvaten.

Mindfulness training remt ontstekingen

Het volgen van minfulness meditatie zorgt voor een aantal genetische en moleculaire effecten op de deelnemers. Meer in detail, er was een verlaging te zien van genen die ontstekingen kunnen helpen ontstaan, het zorgde ook voor een sneller fysiek herstel van stress.

Mindfulness meditatie voorkomt astma, reuma en artritis

Twee groepen mensen werden blootgesteld aan verschillende methodes om met stress om te gaan. Een groep kreeg mindfulness training, een andere groep kreeg meer uitleg over voeding tegen stess, oefeningen en muziek therapie. De studie toonde aan dat de technieken van mindfulness meer effectief waren om symptomen zoals ontstekingen tegen te gaan, dan alle andere activiteiten.

Lees ook :  De Meest Krachtige Stressverlagende Middelen Voor Onmiddellijk Effect

Meditatie en bidden helpt om problemen met de menstruatie en menopauze te behandelen

Tot deze conclusie kwamen onderzoekers bij het controleren van 20 onderzoeken.

Mindfulness meditatie verlaagt het risico op Alzheimer en vroegtijdige dood

30 Minuten per dag mediteren verlaagt het gevoel van alleen te zijn, maar verlaagt ook het risico op hartziekten, depressie, Alzheimer en vroegtijdige dood.

Mindfullness helpt bij mensen met Fibromyalgie

11 Deelnemers die lijden aan Fibromyalgie werden 8 weken lang getraind in mindfulness. Als resultaat hadden de onderzoekers een verbetering in hun algemene gezondheid gezien en in de symptomen zoals stijfheid, angst en depressie. Duidelijke verbeteringen werden vastgesteld in het aantal dagen dat de deelnemers zich goed voelden en de dagen dat ze niet waren gaan werken door hun aandoening.

Meditatie helpt om de hartslag en de adem snelheid te controleren

Een onderzoek die werd gepubliceerd in een Koreaans tijdschrift toonde aan dat de deelnemers van Amrita meditatie een duidelijke verlaging van de hartslag en de snelheid waarmee ze ademden hadden tot 8 maanden na de trainingsperiode.

Meditatie kan zelfs helpen bij HIV

Lymfocyten ofwel CD4 T cellen zijn de hersenen van het immuunsysteem, ze regelen hun activiteit wanneer het lichaam wordt aangevallen. Dit zijn ook de cellen die worden aangevallen door HIV. Het virus dat AIDS veroorzaakt en meer dan 40 miljoen mensen heeft geïnfecteerd wereldwijd. Het virus eet deze CD4 T cellen langzaam op, en verzwakt op die manier het immuunsysteem. Maar dit immuunsysteem van mensen met HIV of Aids patiënten hebben nog een andere vijand. Stress, die ervoor kan zorgen dat het proces wordt versneld. Nu hebben onderzoekers vastgesteld dat door het volgen van mindfulness meditatie, de vermindering van deze CD4 T cellen wordt stopgezet bij HIV patiënten die te maken krijgen met stress. Dat vertraagt de progressie van de ziekte.

Ze deden 8 weken lang mindfulness stressverlagingsmeditatie. En maakten daarbij een rapport op. Er werd vastgesteld dat de mensen die de mindfulness stressverlaginsmeditatie volgden geen vermindering hadden van de CD4 T cellen. Dat toont aan de mindfulness meditatie de afname van de CD4 T cellen kan tegengaan. Daarentegen was bij de andere groep die geen meditatie volgde een duidelijke afname te zien van de CD4 T cellen.

Meditatie kan je helpen om langer te leven

Telomeren zijn een essentieel deel van de menselijke cellen, die invloed hebben op hoe onze cellen ouder worden. Het onderzoek is echter nog niet volledig, toch is er reeds aanwijzing dat sommige vormen van meditatie effect kunnen hebben op de lengte van die telomeren door het verminderen van stress en verhoging van de positiviteit van de geest en hormonale factoren die kunnen helpen om de telomeren te behouden.

Voordelen van meditatie bij transcendentale meditatie

Zoals je ziet zijn er een groot aantal voordelen van meditatie. Echter zijn er verschillende vormen meditatie en hebben elk zo hun voordelen van meditatie.

De voordelen van meditatie bij transcendentale meditatie

 • Vermindering van het metabolisch syndroom
 • Langere levensverwachting
 • Lagere bloeddruk bij tieners die een verhoogd risico vormen
 • Vermindering van aderverkalking
 • Voorkomen en regelen van angst
 • Cholesterol onder controle houden
 • Epilepsie behandelen
 • Helpt om te stoppen met roken
 • Zorgt voor een staat van diepe rust in het lichaam en in de geest
 • Sterkere huid
 • Helder denken

Voordelen van meditatie : Relaties

Meditatie, een afgezonderde oefening, verbetert de persoonlijke en sociale relaties

Meditatie verbetert empathie en positieve relaties

In Boeddhistische tradities vinden we het gebruik terug van metta, of liefdevolle meditatie. Waar de beoefenaar een manier van welwillendheid en zorg tegenover alle levende wezens probeert aan te leren.

Een studie aan de Emory Universiteit toonde aan dat zulke oefeningen duidelijk de mogelijkheid om te empathiseren met anderen. Grotendeels door hun expressies te lezen op hun gezicht.

Een andere studie toont aan dat de ontwikkeling van positieve emoties door medelijden bepaalde persoonlijke mogelijkheden met zich meebrengt. Onder andere een liefdevolle handeling tegenover zichzelf en tegenover anderen. En een beter zelf accepteren aanleert. Ook de sociale ondersteuning die men ontvangt en positieve relaties met anderen. Daar komt nog bij dat het gevoel van bekwaamheid over het leven toeneemt, het doel van het leven.

Liefdevolle Meditatie verlaagt ook sociale isolatie

Een studie die werd gepubliceerd in Pychological Association stelde dat slechts enkele minuten liefdevolle meditatie de gevoelens van sociale connectie en positiviteit al verhoogde tegenover nieuwe mensen.  Deze resultaten suggereren dat deze techniek kan worden gebruikt om verhoogde positieve sociale emoties aan te leren en om sociale isolatie tegen te gaan.

Meditatie verhoogt gevoelens van medelijden en verlaagt zorgen

Na een 9 weken durend onderzoek toonden deelnemers een duidelijke verbetering op alle drie de domeinen van medelijden. Medelijden voor anderen, medelijden ontvangen van anderen en zelfmedelijden. In een gelijkaardige situatie ondervonden de deelnemers ook minder zorgen en emotionele onderdrukking.

Minfulness meditatie verlaagt gevoelens van eenzaamheid

Een andere studie toonde aan dat mindfulness meditatie training nuttig kan zijn om de gevoelens van eenzaamheid te verminderen. Dat zorgt er dan ook voor dat het risico op vroeg sterven en ontstaan van ontstekingen wordt tegengegaan

Mediteren vermindert emotioneel eten

Wetenschappers geloven dat transcendentale meditatie kan helpen om emotioneel eten tegen te gaan. En zal op zijn beurt obesitas helpen voorkomen.

Voordelen van Mediteren voor kinderen

In een groot aantal onderzoeken gedaan in verschillende scholen werden een aantal voordelen ontdekt. Waaronder :

Voordelen van mediteren voor kinderen

 • Verminderde symptomen van depressie
 • Verminderde stress
 • Verminderde conflicten met anderen
 • Verminderde angst
 • Verminderde activiteit
 • Verminderd gebruik van verdovende middelen
 • Verhoogd cognitief geheugen
 • Verhoogde zelfzorg
 • Verhoogd optimisme en positieve emoties
 • Verhoogd zelfvertrouwen
 • Meer zelfrespect
 • Verhoogd gevoel van geluk
 • Verbeterde sociale vaardigheden
 • Verbeterde slaap
 • Hoger bewustzijn
 • Verhoogd academisch vermogen

Ook de leraars bleven niet gespaard aan het onderzoek. De voordelen van meditatie voor leraars waren als volgt :

 • Verbeterde persoonlijke kwaliteiten waaronder een open geest, vriendelijkheid, empathie, medelijden, aanvaarden, vertrouwen, geduld, concentreren, aandacht geven en aandacht verdelen
 • Verbetering in fysieke en mentale gezondheid en verbetering van bepaalde aandoeningen relevant aan leraars zoals burnout en stress
 • Efficiënter lesgeven
 • Verhoogde mogelijkheid om meer gepaste ondersteuning te geven aan studenten door meer gemotiveerd te zijn
 • Verminderde stress
 • Meer motivatie om naar het werk te gaan
 • Verhoogd korte termijn geheugen en algemeen verbeterd geheugen

Conclusie voordelen van meditatie

De voordelen van meditatie zijn een lange rij en hebben meestal geen lange uren meditatie nodig om te beginnen een positieve invloed weer te geven op je gezondheid. Gemiddeld elke dag 30 minuten mediteren zal je meer dan 80% van de voordelen van meditatie laten benutten. Niet alleen de voordelen van meditatie zijn zo enorm. Het mediteren zelf is ook een hel leuke activiteit. Wanneer je het probeert zal je het zeker leuk vinden en zal je er elke dag terug naar verlangen. Op die manier raak je meer en meer bekend met het fenomeen. Raak je beter en beter in het mediteren en geniet je van alle voordelen van meditatie.

Deel dit bericht

Scroll naar boven