Wetenschappelijke Werking Van Rhodiola Plus Bijwerkingen!

Rhodiola Werking en Gebruik Plus De Bijwerkingen ervan

Rhodiola is een kruid van de crassulaceae familie. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt tegen symptomen als vermoeidheid. Rhodiola kan heel goed vermoeidheid bestrijden vanwege zijn adaptogene werking.

Naast het verhelpen van symptomen als vermoeidheid kan rhodiola gebruikt worden voor tal van andere problemen. In dit artikel proberen we daar een breder beeld van te krijgen en zullen we de vele voordelen van rhodiola eens overlopen.

rhodiola rozenwortel

Verbeteren van de prestaties fysiek en mentaal

We zien onder meer een verbetering van de prestaties. Zowel fysiek als mentaal worden de prestaties verbeterd bij het gebruik van rhodiola. Deze verbeterde fysieke en mentale prestaties zijn echter afhankelijk van de vermoeidheidsgraad. Bij mensen die niet vermoeid zijn wordt de prestatie niet of nauwelijks verbeterd. Ook bij atleten ziet men geen significante verbetering van het fysiek of mentaal vermogen.

geheugen verbeteren

Verbeterde werking van het geheugen

Ook bij het geheugen zien we een verbetering door het gebruik van rhodiola toe te passen. Hier geldt weer echter dezelfde regel als bij het verbeteren van de fysieke en mentale prestaties. Wanneer we onder stress staan wordt een verbeterd geheugen waargenomen. Ook wanneer het lichaam vermoeid is wordt een verbetering vastgesteld. Wanneer deze eisen niet zijn vervuld wordt er weinig tot geen verbetering vastgesteld.

Betere gemoedstoestand, hoger serotonine

Het serotonine gehalte wordt verhoogd. In sommige gevallen is dat met bijna de helt. Dit is vooral belangrijk voor vrouwen die lijden aan depressie. Heel wat vrouwen die te kampen hebben met depressie hebben een serotoninetekort. Rhodiola kan dit tekort compenseren en op die manier helpen als een alternatieve behandeling tegen depressie.

Bij mannen komt depressie echter meer door een dopaminetekort. We zien ook een lichte stijging van het dopaminegehalte door het gebruik van rhodiola. Al is dat wel een stuk lager dan de stijging die wordt opgemerkt bij het serotonine.

Lees ook :  Vochtafdrijvende Thee: Volledige Lijst

De wetenschappelijke bewijzen

Uithouding verbeteren en vermoeidheid en stress tegengaan

vermoeidheid

Heel wat wetenschappelijk onderzoek is reeds verricht naar de effecten van rhodiola bij mensen die te maken hebben met overdreven vermoeidheid.

Vermoeidheid vaak een gevolg van stress of serotoninetekort of dopaminetekort. Zou door het gebruik van rhodiola kunnen worden verholpen voor een groot deel.

Daarvoor zijn zeker geen hoge hoeveelheden nodig en kunnen dus bij kleine doseringen reeds effectief zijn. Het spreekt voor zich dat wanneer de vermoeidheid te zwaar doorweegt, hoger doseringen nodig zullen zijn om dit proces om te keren.

In dit onderzoek (1) kon men vaststellen dat bij het uitvoeren van oefeningen, de tijd dat we vermoeid worden kan verlengd worden door het gebruik van rhodiola. Ook zag men een verbeterde ademhaling wanneer fysieke proeven moesten worden uitgevoerd bij het gebruik van extracten van de plant.

In dit onderzoek (2) werden 56 jonge mensen gebruikt. Daarin werd de vermoeidheid tijdens de nachtshift getest. Men ging onder andere de effecten van vermoeidheid op het geheugen gaan bekijken. Daarvoor deed men een test voor dat de shift begon en nadat de shift was afgelopen. Deze test duurde in totaal twee weken.

Men stelde een verbetering vast van de cognitieve functies. Ook zag men dat rhodiola in staat was om vermoeidheid te verminderen in stressvolle situaties. Men kon niet meteen bijwerkingen vaststellen.

Geheugen stimuleren

stress rhodiola

Wanneer we vermoeid zijn gaat het geheugen automatisch minder goed presteren. Dit is een gevolg van de vermoeidheid. Onderzoek heeft kunnen aantonen dat rhodiola ervoor kan zorgen dat deze effecten minder sterk zijn. Zodoende dat we dus beter kunnen presteren wanneer we vermoeid zijn of onder stress staan. Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de effecten op het geheugen wanneer de testpersonen of dieren niet onder stress staan. Of wanneer die niet vermoeid zijn. Daarom is het onmogelijk om met zekerheid te zeggen of rhodiola in normale situaties ook het geheugen gaat stimuleren. (3)

Depressie behandelen

Zoals we reeds hebben gezegd hebben vrouwen met een depressie vaak een tekort aan serotonine. Terwijl dat bij mannen eerder te maken heeft met een tekort aan dopamine.

Lees ook :  Natuurlijke Middelen Tegen Depressie

Doordat we weten dat rhodiola het serotonine gehalte gaat verhogen kunnen we dus concluderen dat dit kruid zou kunnen helpen bij de alternatieve behandeling tegen depressie.

Helaas zijn er weinig wetenschappelijke bronnen die dit effect kunnen aantonen. We hebben er toch eentje gevonden die hierbij een gunstig effect van rhodiola bij depressie kon aantonen.

Hierbij werden zowel mannen als vrouwen gebruikt die tussen de 18 en 70 jaar oud waren. Ze hadden allen last van een milde of gemiddelde depressie. Geen ernstige depressie dus.

depressie rhodiola

Men ging ze in 2 groepen opdelen. Eén groep kreeg een placebo toegediend. Terwijl de andere groep een rhodiola extract kreeg toegediend.

Ook zagen ze een verbetering bij de mensen die een extract gebruiken. De dosissen waren tussen de 340 en 680 mg per dag. En dit gedurende 6 weken lang.

Hieruit werd vastgesteld dat de plant anti-depressante effecten heeft en kan worden ingezet om een milde of gematigde depressie te behandelen. (4)

Anti Oestrogeen

Men kon een verlaging van het oestrogeen vaststellen bij dieren die last hadden van een te hoog oestrogeen. Dit komt doordat de metabolisering van oestrogeen voor een deel wordt geblokkeerd.

Echter ziet men alleen een daling van het oestrogeen wanneer we te maken hebben met uitzonderlijke hoge waarden. Bij normale waarden is geen daling van het oestrogeen vastgesteld.

Menopauze symptomen verzachten

Onderzoek heeft kunnen aantonen dat rhodiola ervoor kan zorgen dat bepaalde symptomen tijdens de menopauze als gevolg van een te laag oestrogeen kunnen worden verzacht.

Dit komt doordat rhodiola zich gaat hechten aan aanwezig oestrogeen. En daarmee het oestrogeen zal helpen regelen in het lichaam. Daarbij zou een preventieve werking ontstaan ten opzichte van psychologische, cardiovasculaire en osteoporosische condities (5)

Serotonine verhogen

Het verhogend effect op de neurotransmitter serotonine heeft vele voordelen voor onze gemoedstoestand. Zo zal het helpen bij het bestrijden van een depressie als gevolg van een serotoninetekort.

Het zal ook helpen bij mensen die last hebben van eetstoornissen. Die ofwel teveel eten of te weinig eten. En dit als gevolg van een verlaagde hoeveelheid serotonine.

Men kon onder andere merken bij proefdieren die verlaafd werden gemaakt aan nicotine dat de serotonine verhogende effecten van rhodiola de symptomen van de verslaving konden dempen wanneer ze geen nicotine meer toegediend kregen.

Lees ook :  Voordelen Van Epimedium voor Vrouwen

Dit zou vooral gunstig zijn voor mensen die willen stoppen met roken. Maar zegt ook veel over het stimulerend effect op de gemoedstoestand bij het gebruik van rhodiola. (6)

Wanneer als gevolg van problemen in de hippocampus een tekort aan serotonine ontstaat. Heeft rhodiola aangetoond deze schade aan de neuronen te kunnen herstellen. En op die manier de vrijgave van serotonine en het bijbehorende 5-HTP terug tot een neutrale waarde te helpen brengen. (7)

Toegenomen eetlust

Een toegenomen eetlust wordt ook vastgesteld bij het gebruik van rhodiola. Dit is een gevolg van de ontstressende en stimulerende effecten van de plant. De verhoging van het serotonine en de neutralisering van de stresshormonen zorgen voor een verbeterde gemoedstoestand. Waarbij de eetlust terug normaal wordt.

Cortisol verlagen

De werking van rhodiola tegen stress heeft men grotendeels te danken aan de cortisol verlagende effecten van de plant. Wanneer in een stresssituatie het cortisol snel gaat stijgen, zal rhodiola ervoor zorgen dat het gehalte terug in balans wordt gebracht. (8)

In Polen heeft men deze effecten van het verlaagd cortisol ook kunnen vaststellen via onderzoeken.

Men stelde daar verder nog dat rhodiola adaptogene, neurobeschermende, antidepressante, antitumor en cardiologisch beschermende eigenschappen heeft. (9)

Spierschade herstellen en voorkomen

Rhodiola kon aantonen de verzuring van de spieren tegen te gaan. Dit werd vastgesteld na een sterk vermoeiende fysieke oefeningssessie. Om die reden kan de plant de fysieke prestaties verbeteren en spierschade sneller herstellen en minder snel doen optreden. (10)

Aanbevolen dosis rhodiola

rhodiola plant

Er is niet meteen een aanbevolen dosis. Er is weinig bekend over de bijwerkingen van rhodiola. Sommige bronnen melden dat de belangrijkste bijwerkingen van rhodiola hoofdpijn zijn. Ook kan bij zeer hoge dosissen een versnelde hartslag opgemeten worden.

De dosis die algemeen gezien wordt om preventief vermoeidheid tegen te gaan bedraagt 50 mg. Dit is een relatief lage dosis.

Wanneer we dit het moment zelf willen gebruiken om vermoeidheid tegen te gaan dan dienen hogere hoeveelheden gebruikt worden via een supplement. Die gaan tussen de 200 en de 750 mg liggen.

Bij depressie wordt vaak een hogere dosis van 650 tot 850 mg gebruikt. Men gaat er echter niet van uit dat rhodiola kan helpen bij ernstige depressie. Maar enkel kan helpen bij een milde en gemiddelde depressie. Je kan rhodiola supplement hier online bestellen.

Deel dit bericht

Scroll naar boven