Ashwagandha Waar Is Het Allemaal Goed Voor?

Het gebruik van Ashwagandha

De laagste effectieve dosis om dit kruid te gebruiken is 300 mg tot 500 mg. De maximale dosis bedraagt 6 gram, deze wordt meestal in 3 keer opgedeeld. 3 Porties van 2 gram dus.

In sommige gevallen kan de laagste dosis effectief zijn. Dat gaat dan meestal om minder ernstige problemen zoals licht de stress gaan verlagen. Of om sneller te kunnen inslapen.

Het wortel extract is de meest gebruikte vorm van dit kruid in het maken van supplementen. Dit neem je best tijdens de maaltijd. Indien je slechts 1 capsule neemt dan dien je die te nemen tijdens het ontbijt.

De effecten

 • Angst : Zeer effectief. Genoeg onderzoek toont aan dat Ashwagandha sterke angst werende eigenschappen heeft. Ook bij sociale angst zou men met dit kruid vooruitgang boeken.
 • Cortisol : Zeer effectief. De daling in cortisol bij mensen na gebruik van een supplement was enorm. Dat ging van 15% tot 28%.
 • Kracht : Zeer effectief. Verbeteringen in de hoeveelheid aan kracht werd vastgesteld in getrainde personen, die een sprint moesten afleggen. Dezelfde test werd gedaan bij mensen die geen sport deden en dezelfde resultaten werden bereikt.
 • Stress : Zeer effectief. Het kruid is in staat om de symptomen van stress enorm te verlagen. Ook helpt dit tegen vermoeidheid, cortisol en prolactine.
 • Cholesterol : Zeer effectief. Er wordt een daling vastgesteld van de totale cholesterol, dit bedroeg maar liefst 10%. Dit komt voor bij mensen met normale cholesterol, als mensen met een hoog cholesterol.
 • Bloedsuiker : Effectief. Een verlaging van de bloedsuiker waarden wordt vastgesteld bij het gebruik van een supplement. Echter is de verlaging relatief laag 5%.
 • Bloeddruk : Gemiddeld. Een kleine daling van de bloeddruk werd vastgesteld bij mensen die het kruid gebruiken. 1.6% in de systolische bloeddruk en 6% bij de diastolische bloeddruk.
 • Depressie : Gemiddeld. De effecten van Ashwagandha op depressie verschijnselen zijn minder sterk dan de effecten van Ashwagandha op angstgevoelens. Toch heeft het kruid een grote invloed op het verlagen van symptomen van depressie. Vooral dan door het toenemen van dopamine en serotonine door Ashwagandha.
 • Vermoeidheid : Zeer effectief. Als gevolg van zijn adaptogene effecten zal het kruid de vermoeidheid tegengaan wanneer het dagelijks wordt gebruikt.
 • Motivatie : Een verhoging van de motivatie was ontdekt bij de mensen waar ook de angst was afgenomen. Daarom is het echter niet duidelijk of de extra motivatie er komt door het supplement, of door de daling van de angst gevoelens.
 • Zaadcel mobiliteit : Net zoals het sperma toeneemt, de vruchtbaarheid van het sperma toeneemt, gaat ook de mobiliteit van de zaadcellen toenemen.
 • Sociaal functioneren : Bij mensen met angstgevoelens is het sociaal functioneren gemiddeld een stuk lager. Doordat de angst wordt verlaagd wordt het sociaal functioneren ook verbeterd.
 • Testosteron : Testosteron wordt verhoogd bij mannen met een testosteron tekort. Bij mensen met vruchtbaarheidsproblemen en bij mannen die aan krachttraining doen. Bij gewone gezonde mensen die geen krachttraining doen is de stijging een stuk lager.
 • Slapeloosheid : Bij vrouwen met slapeloosheid werd een verbetering vastgesteld door het gebruik van een supplement.
Lees ook :  Hoe Kunnen We Het Cortisol Verlagen Met Kruiden En Andere Natuurlijke Middelen

Stress en Angstashwagandha stress depressie

Ashwagandha fungeert als een adaptogeen. Dat komt waarschijnlijk door de withanoliden.

Adaptogenen proberen de stress te verlagen en proberen zich aan te passen aan de noden van het lichaam.

Ashwagandha is een sterk middel om de stress te verlagen. Dit effect kan men verklaren door het onderdrukken van de neuronale excitatie als gevolg van de stress.

Ook zal de plant angst heel sterk verlagen, maar dat gebeurt waarschijnlijk doordat het lichaam minder onder stress staat. Angst is ook een vorm van stress en zal hier automatisch ook van profiteren.

Cortisol verlagen

Ashwagandha heeft sterke anti-stress componenten. Dat bevestigt dat het gaat om een adaptogeen. Het gebruik van dit kruid zorgt voor een enorme daling in het cortisol bij mensen. En verbetert het fysiek functioneren wanneer men te maken krijgt met onder andere psychologische stress.

Bij het gebruik ervan verlaagt de angst. Is er een merkbare verbetering zichtbaar in het sociaal functioneren. De hormonen die verantwoordelijk zijn voor de promotie van sociale interacties raken positief beïnvloed. Terwijl de hormonen die de isolering promoten op die manier afnemen bij het gebruik van een supplement.

Alternatief voor medicijnen

ashwagandha

Wanneer de persoon lijdt aan angst die veroorzaakt wordt door stress, is een betere werking vastgesteld dan de werking van de traditionele medicijnen tegen angst.

Lorazepam gebruikt men vooral bij angst of spanning.. In onderzoeken (studie) is aangetoond dat ashwagandha de effecten van lorazepam evenaart.

Vaak wordt lorazepam in combinatie met verschillende andere medicijnen genomen. Hetzij medicijnen die depressie moeten verminderen of psychose en spanningen moeten remmen. Een supplement met Ashwagandha kan daarin dan een goed alternatief bieden voor het medicijn lorazepam.

Depressie

Een supplement van dit kruid heeft anti depressieve eigenschappen uit zichzelf. Het effect is vergelijkbaar met Imipramine. Al is wel een hogere dosis nodig om dat effect te bereiken.

Het werkt ook heel goed in een combinatie met Imipramine en fluoxetine. Dit is echter enkel bij dieren vastgesteld en nog niet bij mensen.

Datzelfde onderzoek dat we hierboven hebben geciteerd gaf ook als resultaat dat de symptomen van depressie werden verbeterd. Echter is geen onderzoek gedaan naar mensen die depressief zijn zonder stress te hebben. Al gaan depressie en stress meestal wel hand in hand.

Lees ook :  Alle Voordelen Van Kurkuma Op een Rij

Er is ook bewijs gevonden voor een verbetering bij mensen met een bipolaire stoornis (studie).

Geheugen en leren

Bij het gebruik van een extract van de plant werd een anti-vergeet effect aangetoond. Geassocieerd met Alzheimer. De reden daarvoor zou de Withanolide A zijn en Withanone. Al kunnen ook nog andere bestandsdelen verantwoordelijk daarvoor zijn, dan wel in mindere mate. Hoe meer Withanoliden, hoe krachtiger de werking van de plant.

In een andere wetenschappelijke studie (bron) werd aangetoond dat het cognitief functioneren als gevolg van een slaaptekort wordt verbeterd door het kruid te gebruiken.

Verdoving en Slapen

slapen stress

Ashwagandha in een dosis van 100 tot 200 mg / kg zou dezelfde werking hebben als 500 mcg diazepam in het verminderen van slaapproblemen en het verbeteren van de slaapkwaliteit bij muizen en ratten. De stress die wordt vastgesteld bij muizen en ratten (studie) met slaapproblemen wordt ook omlaag gebracht.

Ashwagandha supplement wordt verondersteld om slaapstoornissen te verhelpen doordat een signalerend effect via GABA receptoren wordt overgebracht.

Wanneer we extreem hoge dosissen gebruiken om de slaapproblemen op te lossen treedt een verdovingseffect op.

Elke studie die bij mensen werd uitgevoerd door dit kruid te laten gebruiken. Toonde een verbetering van de slaapkwaliteit aan.

Verslavingen

Tenminste één studie heeft reeds aangetoond dat Ashwagandha hulp kan bieden bij mensen met een verslaving. Omdat dit kruid vaak gebruikt wordt om de gemoedstoestand op te krikken heeft dit dus een positieve werking bij mensen met verslavingen.

Wanneer je met een verslaving te kampen hebt, en je stopt ermee dan krijg je te maken met een slecht humeur, agressie of neerslachtigheid. Deze symptomen verdwijnen wanneer we ashwagandha gebruiken.

Beschermt het zenuwstelsel

zenuwstelsel beschermenStress, milieuvervuiling en ongezonde voeding kunnen allemaal een impact hebben op ons zenuwstelsel.

Wetenschappelijke studies tonen aan dat Ashwagandha niet alleen uitermate geschikt is om stress te gaan verminderen. Maar ook om de hersencellen te beschermen tegen de effecten van onze huidige levensstijl. Ashwagandha beschermt het zenuwstelsel!

Bij bepaalde vormen van angst en depressie heeft ashwagandha aangetoond even effectief te zijn als sommige kalmeringsmiddelen en anti-depressie middelen.

Dit onderzoek werd gedaan door 5 dagen lang mensen ashwagandha te laten gebruiken. Een andere groep gebruikte het kalmeermiddel Lorazepam terwijl nog een andere groep het anti-depressiemiddel imipramine gebruikte. De resultaten waren verbluffend en toonden een bijna gelijke werking.

Stress kan ervoor zorgen dat de peroxidatie van vetten wordt verhoogd. Dat is het proces waar vrije radicalen elektronen gaan stelen in de vetzuren. Het aantal antioxidanten wordt verlaagd.

Wanneer Ashwagandha supplement werd toegediend door de onderzoekers, één uur voor een stressvolle situatie werd alle schade veroorzaakt door vrije radicalen reeds hersteld.

Vroegtijdige veroudering heeft vaak te maken met chronische spanningen van het zenuwstelsel veroorzaakt door aanhoudende stress. Door het gebruik van ashwagandha kan dit een kentering veroorzaken. De onderzoekers vonden deze ontdekking voldoende om het gebruik van ashwagandha voor te stellen als een stress verlagend middel.

Lees ook :  De Beste Cortisol verlagende Middelen

Het betreft niet één enkele studie.

Andere onderzoeken ondersteunen dit resultaat. En tonen aan dat Ashwagandha beschermt het zenuwstelsel vooral door zijn stress verlagende eigenschap. Door de cortisol drastisch te doen dalen.

ashwagandha stimuleert zenuwstelselEen dierstudie van de hersenen bij dieren gaf als resultaat dat 85% van de hersencellen van dieren die werden blootgesteld aan chronische stress tekenen vertoonden van een verminderd functioneren. Dit kan uiteindelijk leiden tot aandoeningen aan onder andere het cognitief geheugen. Wanneer deze dieren werden behandeld met ashwagandha daalde het aantal slecht functionerende hersencellen daalde met 80%. Ashwagandha beschermt het zenuwstelsel niet alleen bij dieren.

1 Van de meest complete onderzoeken, uitgevoerd bij mensen om de effecten van ashwagandha op de negatieve gevolgen van stress te bekijken, waaronder een verhoging van het cortisol. Veel van de negatieve effecten van stress waren te wijten aan een verhoogd cortisol. De resultaten waren verbluffend. De deelnemers ervaarden meer energie, minder vermoeidheid, een betere slaap en een algemeen beter gevoel.

Het cortisolgehalte bij de deelnemers was gedaald met 26%. Ook werden de bloedsuiker niveaus gestabiliseerd. Dat wees erop dat ashwagandha gunstig is om vele problemen van de hedendaagse samenleving te gaan behandelen.

Cholesterol

Cholesterol wordt met bijna 20% verlaagd bij mensen met een hoog cholesterol.

Mensen met een normaal cholesterol krijgen ook een lager cholesterol maar dan in mindere mate (ongeveer 10%).

Ook zorgt de plant voor een stijging in de HDL (goede) cholesterol en een daling van de LDL (slechte) cholesterol. De daling van de LDL is een gevolg van de stijging van de HDL. Deze daling werd ook vastgesteld bij mensen met een normaal cholesterol.

Bloeddruk Verlagen

Bij mensen met een hoge bloeddruk zal de bloeddruk verlagen. Daar is echter weinig onderzoek naar verricht. En bij mensen bij een normale bloeddruk is geen verandering opgemerkt.

Ashwagandha verlaagt de bloeddruk bij mensen die onder stress staan. Een hoger cortisolgehalte leidt uiteindelijk tot een hogere bloeddruk. Door het verlagen van cortisol kunnen we dus de bloeddruk in balans brengen. Hetzelfde effect zien we bij de bloedsuiker.

Teveel cortisol leidt tot een hoge bloedsuiker. Het verlagen leidt uiteindelijk tot een daling van de bloedsuiker. Daarmee kunnen we dus niet alleen het risico op hartziekten als gevolg van stress gaan verhinderen. Maar kunnen we ook het risico op diabetes met behulp van ashwagandha vermijden.

Vetpercentage verlagen

In een onderzoek werd vastgesteld dat het vetpercentage met 2% meer was gedaald in vergelijking met de personen die geen withanolia somnifera gebruikten.

Een toename aan droge lichaamsmassa werd zichtbaar samen met de daling van het vetpercentage.

Kracht

Mensen die aan krachttraining doen, ervaren een toename aan kracht. Hoewel dit ook bij mensen die niet aan krachttraining het geval is.

Dit is te verklaren doordat ashwagandha het cortisol verlaagt. En daarbij de spieren sneller kan helpen herstellen. De spieren kunnen dan ook meer gewicht aan.

Immuunsysteem

Ashwagandha zorgt voor een verhoging van de NK cellen. En voor een verhoging van de T cellen. Deze helpen het immuunsysteem versterken.

De T cellen zijn van groot belang bij het strijden tegen virussen en infecties. Ashwagandha kan hierin dus een belangrijke rol spelen.

Vitals Ashwagandha-KSM Biologisch Capsules 60CP (Hier bestellen)

Deel dit bericht

Scroll naar boven