7 Natuurlijke Antidepressiva Als Alternatief voor Medicatie

Natuurlijke antidepressiva kan gebruikt worden om depressie te bestrijden. Het gebruik van antidepressiva kent een enorme opmars. En dat is zeer verontrustend. Een groot aantal factoren spelen hierbij een rol. Het leven dat we leiden (vaak dan ook lijden voor sommigen) wordt alsmaar drukker en we nemen te weinig tijd voor onszelf. Moeders offeren zichzelf op in dienst van de kinderen. Of zorgen voor een zieke ouder of ander familielid. Terwijl ze nog steeds een drukke job en hun gezinsleven willen combineren.depressie natuurlijk behandelen

Naar schatting gebruikt zo’n 10% van de bevolking antidepressiva. Daarvan zijn meer dan 75% vrouwen. Wat nog meer verontrustend blijkt is dat bijna de helft van de bejaarde dames antidepressiva voorgeschoteld krijgt. En nu tegenwoordig ook kinderen.

Toch is dit in de meeste gevallen niet nodig. En kunnen we door natuurlijke antidepressiva te gebruiken eigenlijk dezelfde resultaten bekomen. Zonder dat we dan te maken krijgen met bijwerkingen.

Omgaan met depressie is niet makkelijk. Niet als we er zelf slachtoffer van worden, of mensen kennen die daaraan lijden. Toch kunnen verschillende natuurlijke middelen tegen depressie ons helpen om de symptomen de kop in te drukken.

De controverse rond medicatie

medicatie tegen depressie

Depressie is een mentale aandoening. Dat betekent dat onze geest een belangrijke rol speelt in het verloop van deze aandoening.

Het is dus belangrijk dat onze geest ons een handje helpt. De grootste reden waarom sommige placebo’s (valse medicijnen met bloem, suiker of andere stoffen) het bijna evengoed doen als medicatie en als natuurlijke antidepressiva in wetenschappelijke onderzoeken heeft te maken met het feit dat we denken dat dit middel ons gaat helpen.

Wanneer we er vooraf vanuit gaan dat we door dit middel geholpen zullen worden dan is de kans groter dat ze ook zal werken. Omdat zoals we zeiden, depressie een mentale aandoening is. Daarom speelt ons gedrag, ons denken en onze overtuiging een grote rol in het bestrijden van de symptomen.

Soorten medicijnen tegen depressie

boom met bankje

Wanneer de arts beslist om medicijnen tegen depressie voor te schrijven dan heeft die de keuze uit verschillende soorten medicatie. Die zal dan, gelet op de symptomen, proberen om de meest gepaste medicijnen tegen depressie voor te schrijven.

SSRI’s

SSRI’s of in het Engels selective serotonin reuptake inhibitors worden vertaald als selectieve serotonine-heropnameremmers. 

Zij zullen vooral de heropname van serotonine gaan blokkeren in onze neuronen. Daardoor ontstaat een hogere concentratie in de synapsspleet. Deze agonistische werking zou bijdragen aan het remmende effect op de symptomen van depressie bij bepaalde patiënten. Deze medicijnen zullen echter ook de heropname van dopamine en noradrenaline verhinderen. Al is dat in sterk verminderde mate dan bij serotonine.

Medicijnen:

 • Cipramil (Citalopram)
 • Lexapro (Escitalopram)
 • Prozac (Fluoxetine)
 • Fevarin (Fluvoxamine)
 • Seroxat (Paroxetine)
 • Zoloft of Serlain (Sertraline)

SNRI’s

SNRI’s of serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors, selectieve serotonine-en-noradrenaline-heropnameremmers. Ze hebben een soortgelijke werking als de SSRI’s met als grote verschil dat ze naast de heropname van serotonine er ook voor zorgen dat noradrenaline wordt afgeremd. Dat is bij de SSRI’s in mindere mate het geval. Noradrenaline wordt ook soms norepinefrine genoemd naar het Engels norepinephrin.

Zij veroorzaken mildere bijwerkingen dan de oudere middelen (TCA’s) wat natuurlijk niet wegneemt dat ze geen bijwerkingen veroorzaken in het geheel.

Ze worden vooral gegeven bij zware depressies. Al hebben ze ook een positief effect in de behandeling van verschillende angststoornissen.

angst

Medicijnen:

 • Venlafaxine (Efexor XR)
 • Duloxetine (Cymbalta)
 • Nefazodon (Dutonin)

TCA’s

TCA’s of tricyclic antidepressants of Tricyclische antidepressiva behoren tot de oudere soorten antidepressiva. Ze zullen er ook voor zorgen dat de heropname van serotonine en noradrenaline afgeremd wordt.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Amitriptyline
 • Imipramine
 • Clomipramine

Over het algemeen hebben deze medicijnen een grotere kans op bijwerkingen en zijn ze ook gevaarlijker in dosering. Ze kunnen leiden tot intoxicatie, vooral dan van het hart. Al is er bij TCA’s meer informatie te vinden over langdurig gebruik. Simpelweg omdat ze reeds langer gebruikt worden dan de nieuwere SSRI’s en SNRI’s.

MAOI’s

Monoamine oxidase inhibitors ofwel monoamino-oxidaseremmers zullen de werking van monoamino-oxidase afremmen. Dit betreft een groep enzymen die ervoor zorgen dat monoaminen in het lichaam worden afgebroken.

Deze monoaminen zijn onder meer serotonine, dopamine en noradrenaline.

Er bestaan 2 soorten MAO-remmers waarvan één ook nog eens opgedeeld kan worden in 2 ondersoorten. We hebben de klassieke MAO-remmers. Deze worden eigenlijk nooit meer gebruikt tenzij er echt geen enkel ander middel werkt en de situatie levensbedreigend is.

De reden waarom ze niet meer gebruikt worden is omdat ze ernstige complicaties kunnen veroorzaken in combinatie met bepaalde voedingsmiddelen. Onder andere kaas, kool en bier kan voor levensbedreigende complicaties zorgen. Ze zijn dan ook niet zomaar te verkrijgen ook al schrijft de arts die medicijnen voor. Er moet eerst een bewustzijnsverklaring getekend worden. Dat wilt zeggen dat de patiënt moet tekenen in de wetenschap dat hij of zij deze bewuste bijwerkingen kent.

Lees ook :  Zijn superfoods gezond en zijn er ook goedkopere alternatieven?

Daarnaast hebben we de nieuwere MAO-remmers of de moderne MAO-remmers. Zij zijn onder te verdelen in MAO-A en MAO-B. Deze medicijnen worden niet alleen voor mensen met depressie gebruikt maar ook voor onder meer Parkinson. MAO-A zal vooral zorgen voor het antidepressieve effect. Terwijl MAO-B zal helpen bij het blokkeren van de heropname van dopamine. En dus bij mensen met Parkinson eerder een hulp kan zijn.

Er zijn middelen die zowel A als B bevatten en deze worden gegeven bij ernstige depressie en wanneer er niet meteen een ander geneesmiddel aanslaat. Dit is ook niet zonder risico’s en zal in de praktijk alleen gebeuren bij patiënten die zijn opgenomen. Op die manier kan de toestand nauwlettend in het oog gehouden worden.

Medicijnen:

 • Tracydal of Parnate (A en B)
 • Nardil (A en B)
 • Aurorix (A)
 • Eldepryl (B)
 • Azilect (B)

Niet alle MAO’s worden echter gegeven aan mensen met depressie. Eldepryl en Azilect bijvoorbeeld, worden bijna uitsluitend gegeven aan mensen met Parkinson.

Bijwerkingen van medicijnen tegen depressie

De bijwerkingen van de medicijnen tegen depressie zijn verschillend van het soort medicijnen die wordt toegediend. Ook is dat sterk afhankelijk van de ernst van de depressie en of die dan ook gepaard gaat met andere psychiatrische aandoeningen.

SSRI en SNRI bijwerkingen

De meest voorgeschreven medicijnen bevinden zich in de SSRI of SNRI categorie.

Waarvan de meest voorkomende bijwerkingen zijn:

 • Hoofdpijn
 • Misselijkheid
 • Slaperigheid of juist slapeloosheid
 • Seksuele problemen
 • Irritatie (mentaal)
 • Hyponatriëmie
 • Anorexie
 • Onrust
 • Maag en darmproblemen

Hyponatriëmie of zouttekort komt meestal voor bij ouderen en kan na 9 dagen ontstaan. Dit gebeurt bij 12% van de ouderen die antidepressiva nemen. (bron)

Vrouwen die SSRI medicijnen gebruiken tijdens de zwangerschap hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van autisme bij het ongeboren kind. Een onderzoeker uit Denemarken heeft dit kunnen aantonen aan de hand van een studie. (bron)

antidepressiva zwangerschap

Een ander onderzoek kwam tot soortgelijke resultaten en stelde dat jongens tot vier keer meer kans maken op autisme in vergelijking met meisjes. (bron)

Bijwerkingen TCA’s

TCA’s kunnen het urineren moeilijk maken. We zien dat dit vooral bij ouderen het geval is wanneer zij zulke medicijnen tegen depressie gaan gebruiken.

Een abnormale hartslag kan gezien worden als één van de bijwerkingen. Dit kan zowel heel snel als heel traag zijn en we zien ook een verlaging van de bloeddruk als veelvoorkomende neveneffecten van deze medicatie.

Wanneer men plots stopt met het nemen van de medicatie kunnen ontwenningsverschijnselen optreden. Dit gaat dan vooral om duizeligheid, hoofdpijn en misselijkheid. Let op, dit kan reeds gebeuren wanneer we enkele keren vergeten zijn onze medicatie in te nemen!

Bij patiënten met bijkomende psychiatrische aandoeningen en bij kinderen of jong adolescenten verhoogt het risico op zelfdoding.

bezorgd kind

De kans op bijwerkingen is hoger bij het gebruik van TCA’s tegen depressie (bron)

MAO-remmers Bijwerkingen

De combinatie van MAO remmers met SSRI medicijnen kan ernstige bijwerkingen veroorzaken. Onder meer serotoninesyndroom. Ook de combinatie van MAO-A en MAO-B remmers kan voor ernstige problemen zorgen. Dat zal dan ook in de praktijk steeds vermeden worden. Tenzij bij depressies waar geen enkele medicatie aanslaat zou kunnen geopteerd worden voor een A en B MAO-remmer zoals Tracydal Parnate of Nardil.

Zelfmoordneigingen of Risico op zelfmoordpoging

triestige vrouw

Medicijnen tegen depressie zullen het risico verhogen op zelfmoordneigingen. Dit gebeurt zelfs op de korte termijn. Onderzoeken hebben aangetoond dat patiënten tot twee keer meer risico lopen om zelfmoord te proberen plegen in de eerste maanden van hun behandeling met medicijnen. De risico’s op lange termijn zijn hiervan niet gekend. (bron)

Hoge bloeddruk

Bepaalde medicijnen zullen een hoge bloeddruk veroorzaken als bijwerking. We zien vooral bij venlafaxine en desvenlafaxine dat dit gebeurt. Mensen die reeds last hadden van een hoge bloeddruk alvorens deze medicijnen te gebruiken dienen dus nauwlettend in het oog gehouden worden. In het beste geval schrijft de arts een ander medicijn voor.

Serotonine syndroom

Patiënten die tegen depressie een SSRI of SNRI medicijn gebruiken kunnen een hoger risico hebben op het serotonine syndroom. Ook linezolid en methylene blue kunnen dit risico verhogen.

De symptomen van serotonine syndroom zijn zeer uiteenlopend en kunnen gaan van duizeligheid, zwakte, misselijkheid en verwardheid. Tot zeer ernstige complicaties zoals hallucinaties en oververhitting.

Leverschade

Duloxetine heeft bij bepaalde patiënten reeds leverschade veroorzaakt. Dit heeft in bepaalde gevallen geleid tot leverfalen. Wanneer geelzucht optreedt moet onmiddellijk gestopt worden met het gebruik van Duloxetine. Ook mensen die regelmatig alcohol drinken of een onderliggende leveraandoening hebben, mogen geen duloxetine gebruiken.

Effecten op de lange termijn

Het overgrote deel van de patiënten die medicijnen tegen depressie neemt, heeft het gevoel dat de levenskwaliteit toeneemt en dan ook de symptomen gaan afnemen. 30% Van de patiënten stelt geen of geen significante verbetering op te merken. Bijwerkingen zijn algemeen gekend en komen regelmatig voor.

Lees ook :  Wat Is Dopamine En Hoe Kunnen We Dopamine Verhogen?

Bijna de helft (45%) van de patiënten ervaart een soort verslavingsdrang naar de medicijnen. Zij stellen dat het voor hen moeilijk wordt om te stoppen met het nemen van de medicijnen. Ze klagen ook over de weinige informatie die ze hierover gekregen hebben bij hun arts.

Men raadt aan om cognitieve gedragstherapie te volgen alvorens met de medicijnen te stoppen, omdat de effecten bij het stoppen zeer ernstig en moeilijk te controleren kunnen zijn. (studie)

Natuurlijke Antidepressiva tegen depressie

vrouw avond

Tryptofaan

Tryptofaan is een natuurlijke antidepressiva. Het is een aminozuur die ervoor zal zorgen dat we meer serotonine en melatonine aanmaken. Omdat tryptofaan ervoor zal zorgen dat er op een natuurlijke manier serotonine aangemaakt wordt, is dit een beter alternatief dan medicijnen.

Deze medicijnen zullen op een chemische manier de hoeveelheid serotonine verhogen in de hersenen. Terwijl tryptofaan dat op een natuurlijke manier gaat doen. (bron)

Tryptofaan kan ook worden gebruikt via een supplement.

5-HTP (5-Hydroxytryptofaan)

5-HTP is ook een natuurlijke antidepressiva die een soortgelijke werking heeft als tryptofaan. Alleen moeten er minder stappen ondernomen worden vooraleer de serotonine kan worden aangemaakt en vrijgegeven in de hersenen.

Om die redenen kan 5-htp wel op een meer effectieve manier serotonine aanmaken. Onderzoeken tussen 5-htp en tryptofaan zijn er echter nog niet geweest. Al gaat men er wel van uit dat 5-htp iets krachtiger is dan tryptofaan. Men heeft echter kunnen aantonen dat bij mensen waarbij traditionele medicijnen niet werken, 5-HTP effectief kan zijn. (bron)

Een supplement met 5-HTP kan gebruikt worden vanaf 100 mg tot 500 mg. Hogere dosissen worden afgeraden zonder medisch toezicht.

Visolie (Omega 3)

visolie tegen depressie

Visolie bevatten belangrijke omega 3 vetzuren die we terugvinden in (zoals men zou vermoeden) visproducten.

Hoewel visolie niet meteen kan gezien worden als een natuurlijke antidepressiva. Toch kan een tekort aan bvb DHA (één van de omega 3 vetzuren) ervoor zorgen dat we te maken krijgen met psychiatrische problemen.

Problemen die kunnen ontstaan bij een omega 3 tekort

 • Depressie
 • Bipolaire stoornis
 • Schizofrenie

Het is daarom dus belangrijk dat we zorgen voor voldoende voedingsmiddelen zoals zalm, tonijn, forel, sardines, maar ook zeevruchten zoals garnalen, oesters, krab en kreeft. Want zij bevatten ook belangrijke omega 3 vetzuren die we vinden in de visolie.

Een tekort aan docosahexaeenzuur (DHA) kan leiden tot depressie (bron). Het spreekt voor zich dat wanneer we deze hoeveelheid verhogen dat er dan een daling van de symptomen plaatsvindt bij depressie.

Let wel, dit is uitsluitend het geval wanneer we een depressie krijgen als gevolg van het omega 3 tekort. Dit zal bij mensen met een gezonde omega 3 waarde echter geen verschil opleveren. Daarom dat we visolie niet meteen kunnen rekenen als natuurlijke antidepressiva.

Al heeft men toch ook kunnen aantonen dat EPA of eicosapentaeenzuur, een ander lid van de omega 3 familie. Er wel kan voor zorgen dat symptomen van depressie gaan dalen. (bron)

Er zijn ook oplossingen voor mensen die weinig vis eten. Zo kan er een visolie supplement gebruikt worden. Voor veganisten is er ook een natuurlijk omega 3 supplement afkomstig van algen.

Sint-Janskruid

sint janswortel antidepressiva

Sint-Janskruid is misschien wel het meest bekende van de natuurlijke antidepressiva. Wetenschappelijke onderzoeken hebben deze effecten tegen depressie reeds duidelijk kunnen aantonen. (bron)

Al moeten we wel waakzaam zijn bij het gebruik van sint-janskruid. Hoewel bij gewone mensen die uitsluitend lijden aan depressie wel duidelijke verbetering zichtbaar was.

Toch kunnen wanneer andere aandoeningen ook meespelen, een omgekeerd effect ontstaan. Zo kunnen patiënten die lijden aan schizofrenie, net een psychose uitlokken wanneer ze deze natuurlijke antidepressiva gebruiken.

Ook patiënten met bipolaire stoornis kunnen hierdoor een manie uitlokken. Een bipolaire stoornis is wanneer mensen eerst last hebben van een manische of euforische periode. En daarna als gevolg daarvan in een depressie belanden.

Verder kan sint-janskruid supplement er ook voor gaan zorgen dat de anticonceptiepil minder krachtig doorwerkt.

Rhodiola

rhodiola natuurlijke antidepressiva

Rhodiola is ook een krachtig middel om de hoeveelheid serotonine te verhogen in de hersenen. En wanneer we het hebben over een middel die een serotonineverhogende werking heeft. Dan hebben we het natuurlijk ook over natuurlijke antidepressiva. (bron)

Ook zal rhodiola krachtig werken bij mensen die last hebben van vermoeidheid en stress. Voor mensen die slaapproblemen hebben is het niet aangeraden om rhodiola na de middag te gebruiken. Omdat het stimulerend effect er namelijk voor kan zorgen dat de slaap moeilijk gevat kan worden.

Onrechtstreeks heeft het serotonineverhogende effect van de plant toch een gunstig effect op de slaapkwaliteit. Maar we gebruiken rhodiola beter vroeg bij het opstaan. Om ’s avonds niet al teveel last te hebben van het stimulerend effect van rhodiola.

Het supplement wordt dus beter niet gebruikt na de middag. Om problemen om in te slapen te kunnen vermijden.

Vitamine B-Complex

vitamine b complex natuurlijke antidepressiva

Verschillende vitamines B hebben een effect op onze hersenen. We weten dat bijvoorbeeld vitamine B12 een rechtstreeks verband heeft met onze zenuwen. Een tekort aan B12 zal er dus voor kunnen zorgen dat we met depressie te maken hebben.

Lees ook :  Kan Omega 3 Cholesterol Verlagen?

Maar B12 is niet de enige vitamine B die kan gezien worden als een natuurlijke antidepressiva. Ook vitamine B6 tekorten kunnen leiden tot depressieve symptomen.

Foliumzuur of B11 staat ook in verband met onze geestelijke gezondheid.

Verder hebben we alle vitamines B nodig, om de opname van elke individuele vitamine te verzekeren. Ook om de werking van alle B vitamines te verzekeren hebben we van alles een optimale dosis nodig.

Daarom is het gebruiken van een vitamine B complex de beste manier om bescherming te bieden tegen depressie.

Ashwagandha

ashwagandha depressie

Ashwagandha is een kruid uit de ayurveda. Het heeft een krachtige werking op het verlagen van cortisol. En kan daarom gezien worden als een natuurlijke antidepressiva. Onderzoeken hebben kunnen aantonen dat de werking van ashwagandha (withania somnifera) na 20 minuten, het gestegen cortisolgehalte kan terug in balans brengen.

Cortisol is een stresshormoon. Wanneer we onder stress worden geplaatst zal dit hormoon gaan stijgen. Dit heeft een aantal negatieve effecten op onze gezondheid, zeker wanneer dit chronisch wordt. Een voortdurend hoog cortisol verhoogd de kans op Diabetes, hoge bloeddruk, overgewicht en natuurlijk ook depressie.

Deze natuurlijke antidepressiva zal dus helpen dit hormoon in balans te houden dankzij zijn adaptogene werking. Wat betekent dat het lichaam terug hersteld wordt naar zijn originele staat. Ook alle andere hormonen zullen in balans gebracht worden. Het resultaat van deze natuurlijke antidepressiva is dat we een betere gemoedstoestand verkrijgen en ons gelukkiger voelen. Ook zullen de symptomen van depressie verdwijnen. (studie)

Een dosis varieert van 450 mg tot 6.000 mg. Er is niet meteen een aanbevolen dosis voor depressie maar dat zal in de meeste gevallen een stuk lager zijn dan 6.000 mg. Via een supplement kunnen we ashwagandha gebruiken.

Opgelet met hoge doseringen

De meeste kruiden en supplement die we hebben opgesomd hebben een serotonine verhogend effect. Dat heeft als gunstige resultaat dat we een grote kans hebben dat de symptomen tegen depressie gaan afnemen.

We mogen echter wel de aanbevolen dosis niet overschrijden. Wanneer we een dubbele dosis nemen of teveel gebruiken dan wordt aangegeven op de bijsluiter van het supplement. Dan kunnen we te maken hebben met het serotoninesyndroom. Dat kan ernstige problemen teweegbrengen met de gezondheid.

Het is ook nergens voor nodig om hogere dosissen te gebruiken dan nodig. Omdat we er niet beter de symptomen mee zullen onderdrukken.

Het kan ook zonder natuurlijke antidepressiva

We kunnen zelf ook heel wat doen om meer serotonine aan te maken en om onze emotionele toestand te verbeteren. Dat vraagt natuurlijk wel enkele aanpassingen aan onze levensstijl.

De zon

zon als natuurlijke antidepressiva

Wanneer we in de zon verblijven zullen we meer vitamine D aanmaken. We zullen ook meer serotonine aanmaken door de blootstelling aan de zon. Wetenschappelijke onderzoeken hebben kunnen aantonen dat mensen die meer in de zon verblijven, ook minder last hebben van neerslachtigheid en depressie.

Het kan dus een manier zijn om in plaats van natuurlijke antidepressiva, of in combinatie met natuurlijke antidepressiva, om wat meer in de zon te verblijven. En op die manier onze gemoedstoestand te verbeteren.

Wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat wanneer mensen weinig tijd doorbrengen in de zon, de kans groter is dat ze symptomen van depressie gaan ervaren. Dat maakt van de zon misschien wel de meest natuurlijke antidepressiva. (bron)

Lopen

Wanneer we lopen zullen we ook meer neurotransmitters aanmaken. Dit heet de runners high. Waarbij mensen die vaak langere afstanden lopen, daar een soort roes van ondervinden. Dat komt door het stimulerende effect op onze neurotransmitters. Dit is vooral zichtbaar in een verhoogde aanmaak van endorfine. Het is dus vooral omdat we meer endorfine aanmaken dat we ons gelukkiger voelen. Maar dankzij het lopen, of door te sporten in het algemeen zullen we ook meer serotonine en dopamine kunnen aanmaken. Dat maakt van lopen een krachtige natuurlijke antidepressiva. Het is natuurlijk niet makkelijk om onszelf te motiveren te gaan lopen wanneer we ons slecht voelen. Maar de combinatie van lopen met een supplement van natuurlijke antidepressiva kan wel het effect gaan versterken.

Yoga

Yoga is een goeie manier om stress de baas te kunnen. Mensen die wekelijks yoga uitvoeren, hebben een betere emotionele toestand dan mensen die geen yoga uitvoeren. Op die manier kan yoga een alternatief bieden tegen medicatie tegen depressie en tegen natuurlijke antidepressiva.

Vitamine D

Zoals we hebben vermeld kan de zon dienen als een natuurlijke antidepressiva. Dit komt dan voornamelijk door de verhoogde aanmaak van serotonine en vitamine D. We kunnen in normale omstandigheden vitamine D aanmaken via de zon. Maar dat is niet voor iedereen mogelijk. Mensen met een donkere huidskleur bijvoorbeeld, kunnen in sommige gevallen geen vitamine D aanmaken via onze zon. Ook oudere mensen hebben het moeilijk omdat de huid in sterk verminderde mate vitamine D zal aanmaken.

Vitamine D speelt een belangrijke rol in het aanmaken van serotonine en vitamine D wordt ook in verband gebracht met depressie. Het is daarom belangrijk dat we deze waarden in de gaten houden. In de zomer kan dat via de zon aangemaakt worden bij mensen waarvan de huid dit toelaat. Al kunnen we vitamine D in voeding ook gaan tegenkomen. We hebben bijvoorbeeld zeevruchten, levertraan, paddenstoelen en eieren. De bronnen zijn schaars omdat deze stof weinig voorkomt in voeding.

Tijdens de winterperiodes kan een supplement overwogen worden. Die dan ook kan werken als natuurlijke antidepressiva.

Deel dit bericht

Scroll naar boven