Relatie tussen Leeuw En Stier

Wanneer de leeuw en de stier elkaar vinden voor een relatie dan is deze zeer luxueus en sensueel. Deze twee sterrenbeelden houden van plezier en zoeken naar de betere dingen in het leven. Dit kan echter leiden tot overvloed en wordt helaas niet altijd op tijd rekening mee gehouden. Een relatie tussen leeuw en stier heeft status, omdat ze beiden op dat vlak van hetzelfde houden.

Luxueus ontmoet sensueel

leeuw sterrenbeeld

De leeuwen houden van luxe en de stieren zijn zeer sensueel, ze weten op welke manier ze van het leven moeten genieten. Met allure en persoonlijkheid trekken ze heel vlug maar ook heel graag de aandacht van anderen. Dat betekent dat dit koppel dan ook overal gezien zal worden. Het zijn beiden familiemensen en zowel de leeuw als de stier zal er op een uitstekende manier voor kunnen zorgen dat het een creatief en gelukkig wordt. In de opvoeding van de kinderen zijn de leeuwen dan vooral bezig met de creatieve kant van de kinderen uit te werken. Terwijl de stier ervoor zal zorgen dat regels gevolgd worden. Daarbij ook de nodige plannen zal opstellen voor de verdere toekomst van de kinderen. In de meeste gevallen is de leeuw echter de meest gedrevene wanneer het op professionalisme en werk aankomt. Toch is de stier de betere persoon om het geld te beheren en rekeningen te betalen. Doordat de leeuwen houden van luxe kan het in dit geval vaak de verkeerde richting uitgaan op financieel vlak. Gelukkig is de stier iemand die houdt van orde en zal dit op financieel vlak ook tot uiting komen.

Lees ook :  Relatie En Liefde Tussen Tweelingen en Vissen

stier sterrenbeeld

Relatie tussen leeuw en stier is hoe dan ook een dure combinatie, maar ook vaak een moeilijke combinatie. Er zal hoe dan ook een enorme aantrekking en intense liefde kunnen ontstaan tussen de leeuw en de stier. Omdat ze allebei naar elkaar zullen opkijken. Toch kan het vaak tegenvallen wanneer we te maken krijgen met het grote ego van de leeuwen in combinatie met de zeer koppige stier. Wat uiteindelijk tot lange misverstanden kan leiden.

Er zal echter nooit een dood moment tussen deze twee sterrenbeelden aanwezig zijn. Dit speelt enorm in het voordeel van de actieve leeuwen, maar kan dan weer doen verlangen naar een beetje rust bij de van nature ontspannen stier.

Stieren zijn aarde en Leeuwen zijn vuur elementen

Zoals we reeds hebben gezegd is dit een zeer interessante maar ook vaak moeizame relatie. Moeizaam betekent natuurlijk niet dat een relatie tussen stier en leeuw onmogelijk is. Maar dat we er regelmatig zullen moeten aan werken en rekening moeten houden met elkaars wensen en diepe verlangens. De stieren worden vergeleken met het element aarde en betekent zoveel als stabiliteit. Voor de stier een zeer belangrijk gegeven. De leeuw is in dit geval compleet het tegenovergestelde want kan worden vergeleken met het element vuur. Daarom zijn de leeuwen dan ook voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen.

Indien de stier te passief is of wordt en op andere vlakken de leeuwen niet meer of onvoldoende kan verrassen dan kan dit uiteindelijk problemen veroorzaken in de relatie tussen stier en leeuw. Omgekeerd zal de stier in sommige gevallen niet in staat zijn om voldoende te ontspannen door de voortdurende verrassingen en veranderingen in de relatie tussen leeuw en stier. Een strijd kan onderling ontstaan wanneer de leeuw meer wilt genieten van de vrijheid, terwijl de stier eerder op zoek is naar standvastigheid. Wanneer we deze substantiële verschillen kunnen tegemoetkomen, dan kan een zeer passionele relatie bloeien. De avontuurlijke leeuw zal een plek hebben waar hij of zij kan thuiskomen. Daarnaast zal de stier niet vastzitten in dagelijkse sleur door de aanmoedigende en voortdurend evoluerende leeuw.

Lees ook :  Relatie tussen Leeuw en Steenbok

Realiteit versus avontuur

Alle sterrenbeelden met het element aarde zijn zeer standvastig en praktisch, terwijl de sterrenbeelden met het element vuur, zeer impulsief kunnen zijn. Dit kan positief zijn om de leeuw terug met de voetjes op de grond te brengen en een realistische kijk op de zaken te krijgen. Het vuurelement kan leren om rustiger door het leven te gaan en meer te genieten van het moment, niet voortdurend haastend naar de volgende uitdaging op te zoek te gaan. Voor de stier met het element aarde kan dit ook positief zijn omdat die zal gestimuleerd worden om meer kansen in het leven te nemen.

Naar elkaar luisteren

De relatie tussen leeuw en stier kan op vele vlakken voor problemen zorgen indien er niet kan worden gecompenseerd en er geen compromissen kunnen voltrokken worden. De verschillen tussen de stier en leeuw kunnen, indien er voldoende compromissen gemaakt worden, net een zeer belangrijke troef in de relatie zijn en op die manier voortdurend het vuur op aarde terug aanwakkeren. Langs de andere kant kan het vuur door de aarde terug gedoofd of geminimaliseerd worden. Wat letterlijk kan opgevat worden als het rustige karakter tegenover het turbulente karakter. In een relatie tussen stier en leeuw kan de stier de rust in de leeuw teweegbrengen. En kan de leeuw het vuur in de stier aanwakkeren. Wanneer we deze verschillen beter kunnen begrijpen is het makkelijker om een bloeiende relatie tussen leeuw en stier vast te houden.

Lees ook :  Relatie Tussen Maagd en Maagd

De rolverdeling in de relatie tussen leeuw en stier

In een relatie zijn er verschillende soorten rollen die gespeeld worden door de partners. Er zijn partners die het initiatief nemen, zich laten leiden of net dingen aanpakken en tot een goed einde brengen. Zowel de stieren als de leeuwen zijn sterrenbeelden die hun eigen territorium willen opeisen. Hun eigen ding willen doen. Wanneer we beide voor hetzelfde doel kunnen gaan, of mekaar kunnen bijstaan en helpen in het verwezenlijken van het doel. Dan kan de relatie tussen leeuw en stier een zeer krachtig duo vormen. Indien we echter verschillende dingen willen verwezenlijken, zonder daarvoor de absolute steun van de ander te krijgen (dit kan ook onbewust zijn) dan kan de relatie heel wat problemen opleveren en zal het moeilijk worden om die in stand te houden.

Door samen een bedrijf oprichten, samen een gezin stichten of een ander doel samen proberen te verwezenlijken, kunnen de leeuw en stier heel ver raken en zal de relatie tussen stier en leeuw ongeziene hoogtes bereiken. Zolang we zoveel mogelijk proberen om elkaar bij te staan en elkaar niet gaan tegenwerken. Want dan kan het grote ego botsen met de enorme koppigheid en is het einde van de problemen nog niet meteen in zicht.

Deel dit bericht

Scroll naar boven