Relatie tussen Leeuw en Kreeft

Een relatie tussen leeuw en kreeft kan een speelse houding aannemen, doch een sterk verlangen naar een langdurige romance met zich meebrengen. De twee sterrenbeelden liggen naast elkaar op de zodiak. Grotendeels om die reden hebben ze toch heel wat met elkaar gemeen. Sociaal zijn ze iets verschillend omdat de leeuw houdt van het grote publiek en zijn talenten wilt showen, overal wilt gezien worden. Terwijl de kreeft het eerder wat rustiger aan doet op vlak van mensen. Toch kan het romantische gevoel van de leeuwen en de sterke neiging tot het geven van de juiste affectie bij kreeften, een gelukzalig gevoel geven voor beide partners.

Ze houden van kussen en knuffelen en hebben geen angst om dit te tonen aan anderen. Het vieren van feestdagen is belangrijk voor beide sterrenbeelden waarbij ze zeer hard hun best zullen doen om deze dagen onvergetelijk te maken. Ze zijn gevoelig en zullen door voldoende foto’s en andere souvenirs zorgen voor belangrijke herinneringen aan de goeie tijden uit hun verbintenis.

leeuw sterrenbeeld

Zon versus de maan

Kreeften willen zich emotioneel veilig voelen. We kunnen ze heel goed vergelijken met een kreeft, een hard omhulsel met een zachte kern. Wanneer de leeuwen in staat zijn om door te dringen tot deze kern. Dan zal dit de relatie naar een hoger niveau gaan tillen. Indien de leeuwen eerder een gevoel geven, superieur te zijn aan de kreeft, dan kan dit net het tegenovergestelde effect teweegbrengen waar kreeften ooit echt te boven zullen komen.

Lees ook :  Relatie en Liefde tussen Tweelingen en Leeuw

Wanneer kreeft zich bekritiseerd voelt, kunnen ze zich terugtrekken en uiteindelijk de partner of potentiële partner van zich wegduwen. Vooral dan uit angst om zelf afgewezen te worden. Zowel de leeuw als de kreeft heeft het zeer moeilijk met afwijzing en zal daarom extra hard letten op  signalen die in deze richting wijzen. Daarin kunnen beide sterrenbeelden nogal snel conclusies trekken.

In bepaalde gevallen zal de leeuw het geduld niet hebben om de kreeft volledig uit zijn schelp te laten komen en zijn of haar diepste gevoelens aan de oppervlakte komen. Het fiere karakter kan hierbij een negatieve invloed hebben op de kreeften en hen het gevoel geven dat er onvoldoende respect komt van de leeuwen.

Een relatie tussen een sterke leeuw en een zwakke kreeft zal in de meeste gevallen niet blijven duren. Een relatie tussen een sterke kreeft en een zwakkere leeuw zal in de meeste gevallen een goede combinatie betreffen. Omdat op die manier de verschillen tussen beide sterrenbeelden tot een minimum gereduceerd worden. Leeuwen zijn van nature zeer zelfzeker, kreeften zijn eerder onzeker. Zwakkere kreeften zullen bij sterkere leeuwen gezien worden als overdreven onzeker en kan de vlam meteen laten doven. Een zwakkere leeuw zal bij de sterkere kreeft gezien worden als een mogelijke soulmate waardoor de relatie tussen leeuw en kreeft in dit geval een grote kans maakt dan omgekeerd.

kreeft sterrenbeeld

Op emotioneel vlak

Een ander belangrijk verschil tussen beide sterrenbeelden is hoe ze omgaan met emoties en hoe die geuit worden aan hun omgeving. Leeuwen hebben vaak moeite om de bevestiging te geven aan de gevoelige kreeften. Zeker wanneer dit gezien wordt als een belangrijk onderdeel in de relatie. Wanneer de kreeften te afhankelijk worden van hen, zal alle respect bij de leeuwen verdwijnen.

Lees ook :  Sterrenbeeld Leeuw | Betekenis En Eigenschappen

Zij hebben een publiek nodig van aanbidders en zullen in de kreeften geen mogelijke match vinden. Hoewel dit heel vaak tot een probleem kan leiden in de relatie tussen leeuw en kreeft. Toch zullen we merken dat in veel gevallen, de kreeften op de meest extreme manier zullen reageren op de theatrale reacties van de leeuwen. Wanneer dit opgemerkt wordt zal het ego gestreeld worden. En kan er toch weer een fascinatie of soort nood ontstaan bij de leeuw om te blijven dit goede gevoel die de kreeft kan geven, te blijven krijgen.

koppel kussen zee

Omgaan met elkaar

Kreeften zullen zeker de nood van de leeuwen voeden om aanvaard te worden. Maar kunnen uiteindelijk het respect verliezen indien er teveel bemoederd moet worden. Op financieel vlak kunnen er ook heel wat misverstanden ontstaan, omdat leeuwen op financieel vlak graag geld uitgeven. In veel gevallen ook niet meteen de grootste verdieners zijn. Zij moeten het meer hebben van hun verschijning, mooie praatjes en sociale vaardigheden. Zullen om die reden meestal bij een partner terechtkomen die het financieel wat beter heeft en uiteindelijk kan voldoen aan de vaak dure eisen van de leeuwen. Kreeften daarentegen zijn zeer voorzichtig met geld. Steeds denkend aan het appeltje voor de dorst. Dit kan in veel gevallen leiden tot een saaie relatie voor de leeuw omdat er onvoldoende aandacht wordt gegeven aan het koninklijke karakter van de leeuw.

Lees ook :  Relatie tussen Ram en Leeuw

Toch niet allemaal negatief tussen kreeft en leeuw

Niet alles kan gezien worden als negatief. Ook al lijkt het op papier niet meteen de beste relatie. Toch zijn er heel wat uitzonderingen bekend. Dit zijn vooral mensen die op artistiek of creatief vlak werkzaam zijn. De creativiteit van beide persoonlijkheden kan hier een enorme aanvulling voor beide partners betekenen. Indien dit het geval blijkt te zijn, en de kreeften niet te afhankelijk worden van de leeuw, niet al teveel bevestiging nodig hebben. En de leeuwen hun partner met een enorm respect blijven behandelen, dan kan de relatie zeker standhouden.

Hoewel de leeuw een sterke persoonlijkheid heeft kunnen zowel zij als hun partners, de kreeften, in gedachten verzonken raken. Deze kunnen een zeer donkere kleur krijgen en hebben de tijd nodig om uitgewerkt en opgelost te worden. Ze moeten met tijd allebei de nodige eenzaamheid kunnen ervaren om terug in balans te komen en om alles op een rijtje te kunnen zetten.

De kreeften hebben heel wat bevestiging nodig en worden om die reden als zeer onzeker gezien. Indien dit artikel gelezen wordt door een leeuw dan is dat een zeer positief gegeven. Want dan blijkt duidelijk dat deze de nodige moeite wilt doen om de relatie tussen kreeft en leeuw te doen slagen. Indien dit artikel gelezen wordt door een kreeft. Dan is het raadzaam om na te gaan of het allemaal wel voldoende zin heeft om verder te doen met dit sterrenbeeld. Kreeften zijn in essentie niet gemaakt om gelukkig te worden met een leeuw. Al zijn er zeker een enorm aantal uitzonderingen en daar kan jullie relatie tussen leeuw en kreeft ook bij horen.

Deel dit bericht

Scroll naar boven